Επικοινωνία

Διεύθυνση

Λ. Αμαρουσίου Χαλανδρίου 72, 151 25

Επικοινωνήστε μαζί μας

Θέσεις Εργασίας

Αναζητούμε εκπαιδευτικούς, ψυχολόγους, λογοθεραπευτές και κοινωνικούς λειτουργούς. Η αφοσίωση, ο επαγγελματισμός και το πάθος για δουλειά αποτελούν τα κύρια προσόντα που θέλουμε να χαρακτηρίζουν τους συνεργάτες μας.

Απαραίτητα προσόντα

  • Πτυχίο ανωτάτης εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι. – Ι.Ε.Κ.)
  • Άριστη γνώση Η/Υ
  • Άριστη γνώση Αγγλικών, για γραπτή και προφορική επικοινωνία
  • Ικανότητα διαχείρισης πολλαπλών καθηκόντων
  • Εχεμύθεια, οργανωτικότητα, συνέπεια, επαγγελματική εμφάνιση