Κριτική Σκέψη

Βασικός μας στόχος είναι να βοηθήσουμε το παιδί να μελετήσει όχι με τη μέθοδο της παπαγαλίας αλλά να καλλιεργήσει την κριτική σκέψη. Γι’ αυτό για κάθε μάθημα παρέχεται η δυνατότητα αξιοποίησης πληροφοριών από διάφορες πηγές όπως το διαδίκτυο, βιβλία, σημειώσεις, οποτικοακουστικό υλικό, φυλλάδια, πίνακες. Όχι απλά για να αποκτηθεί η γνώση αλλά για να κατακτηθεί.